Pas Önleyici ve Koruyucu Yağlar

Pas önleyici yağlar,mineral ve solvent bazlı ürünler olup, uygulama yüzeylerinde ince bir film tabakası oluşturarak, stok alanlarında, depolamada ve uygulama koşullarında koruma sağlalar.

Derin Çekme & Şekillendirme Yağları

Demir ve demir dışı metaller, alüminyum ve çelik proseslerinde, orta ve ağır operayonlar için geliştirilmiş uygulamalarda, doğrudan yada su ile seyreltilerek kullanılırlar.

Metal Şekillendirme Soğutma ve Kesme Sıvıları

Bu ürünler , minral yağ bazlı,yarı sentetik ve tam sentetik ürünler olup, Kesme ,taşlama,delme ve boru çekme gibi uygulamalarda metal
yüzeylerde korozyonu önlerler.

Yağ Alma ve Temizleme Kimyasalları

Bu ürün grubunda alkali, asidik, nötral ve solvent bazlı ürünler olup, metal yüzeylerindeki karbonlaşmış tabakaları, kirllikleri, yabancı maddeleri, metal şekillendirme ve pas önleyici yağlardan gelen kirlilikleri temizlerler.

Yüzey İşlem Kimyasalları

Bu kimyasallar çinko ve mangan fosfat öncesi metal yüzeylerin hazırlanması , daldırma ve spreyleme uygulamaları ile iyi ve homojen dönüştürücü kaplamalar için geliştirilmiştir. Fosfatlama kimyasalları (Demir Fosfat, Çinko Fosfat, Mangan Fosfat) ve Dönüştürücü Kaplamalar (Krom içermeyen, Cr+3 ve Cr+6 içeren ürünler, Nano Teknolojik Uygulamalar vb.) bu gurup kimyasallarıdır. Aluminyum Eloksal Hattı Kimyasalları, alüminyum yüzey işlem proseslerinde kullanılan kimyasallardır.

Pasivasyon Ürünleri

Bu ürünler fosfat kaplanış yüzeylerin korozyona karşı direncini artırmak için koruma yapar ve stok alanlarındakş kısa süreli beklemelerde demir çelik yüzeylede oluşan pasa karşı ve galvaniz yüzeylerdeki beyaz paslanmaya karşı direnç sağlarlar.

Boya Koagulasyon ve Flotasyon Ürünleri

Bu ürünler boya kabinlerinde, su havuzuna karışan dışarı püskürtülen solvent yada su bazlı boyanın sudan ayrıştılımasında (yüzdürülmesinde) ve parçalanmasında kullanılır.

Boya Sökücüler

Bu ürünler alüminyum veya çelik yüzeylerdeki boyanın sökülmesi için gelirtilmiş ürünleridir.

İnhibitörler

Bu ürünler metal yüzeylerdeki aşınmayı en aza indirmek için, organik ve inorganik asitlerin içinde kullanılır.

Köpük Kesici Ürünler

Bu ürünler metal işleme proseslerinde ve yağ alma banyolarında oluşan köpürmeleri önleme için geliştirilmiştir. Atık su tesislerinde ve diğer bir çok organik içeriklere sahip proseslerde kullanılır.

Biyositler

Bu ürünler metal yüzey işlem proseslerinde, Boya çürütme havuzlarında meydan gelen mikroorganizmal / Mikrobiyolojik faaliyetleri önleyen ürünlerdir.