First Light Uv Lambaları

First Light Teknoloji ürünleri; içme suyu, endüstriyel proses suyu ve şehir atık suyu dezenfeksiyonunda kullanılır. Ayrıca First Light lambaları, çok kapsamlı HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) sistemlerinde ve hava dezenfeksiyonunda kullanılır. Yiyecek ve içecek proseslerinde ve mürekkep kurutma uygulamalarında da kullanıldığı bilinmektedir.